Dec 152022
 

Uppe vid Geddtjenn får man ofta syn på denna fågel som är väldigt svar att bestämma arten på. Antingen är det en entita eller en talltita men just den här, som kom på besök en decemberdag 2013, tror jag är en entita.

En tita - entita

Canon EOS 7D (400mm, f/5.6, 1/500 sec, ISO1600)
En tita – entita

Kanske dags att börja kalla både entita och talltita för det gamla namnet kärrmes igen så man slipper grubbla varje gång…Top of page - Home

Print Friendly, PDF & Email


Related posts...