In English please!

Våmhuska

Lyssna samtidigt som du läser - wav-fil 680 kb

Ullus-Kesti och Askbertil samtalar om Oggbuor-Ands.

Då Oggbour-Ands kåjtäd-åv (Svensk text)

"Hej å ði, Lassbil-Jerk! A ðu sitt Oggbuor-Ands
nogä?"

"Naj, int sä förra jågdi, då an wa o tieräd si min nogå
ess-staungä bot nist ruogardn niðå gerdi millå betsim
o erbrä. Wänn will du ðanda toln?"

"Ig trour att an a kåjt-åv."

"Naj, ig i ðå int aungär. An a ju we bortä so för, o kämi
attä jessn."

"Jo, eð kanstsi an d3är nu o:, men issn gaundsin int i
so säker. An ward ju andelin i wåräs. O että eð so byrd
an å o tålå fe si siöv o four ät skougs nästan wänn
dag."

"Men an i ju duktn anas o frek ir an o:. I trou ðå int att
an will wårå firi nóga männistsu."

"Ja, män nu add an sagt a Gretu att an add sitt jett
råðänd attå fjösi jena nåt."

"Jasso! Ar an wuordi so tyllun, då int ä te undras å:.
Men naug ar an fel we litä kunstun åv si bo för o:."

"Ja wið fåm fel luv o byrå o liet että ånum um int an
kum jem nu i rappä."

"Ja, wið fåm fel eð. Int ä best att wið samblum jöp litä
fouk."

"Jo, wilum d3ärå so. Goum suttära glyöpi fuost å sä
uppyvy sturaindsä." "Ja, I gor jem o setsär å mi styvlur o ser a: ollä i sir.
O du gor a dett olld o sä samläsum wið jä jessn um
jenn alvtaima."

"Ja, so d3ärum wið."


Teckenförklaring * Bokstaveringsalfabet - med ljud * Grammatik * Historik


Ordlista

Förord till ordlistan

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Ordlista Svenska - Vomuska i pdf-format
Ordlista Vomuska - Svenska i pdf-format


Stöd Våmhus Pensionärsförenings arbete.
Sätt in Ditt bidrag på föreningens postgirokonto 458 54 47-8
Denna sida är sponsrad av Leif Bength

Tack vare Ask-Bertils m.fl. pensionärers enorma arbete för Våmhusmålets bevarande och
Ullus-Kestins fina uttal har denna dokumentation blivit möjlig.

Copyright © ljud och foto Bertil Ask, Kerstin Andersson och Leif Bength
Mobil: 070-1259388
E-post: leif-bength@telia.com, Web: