Om Cookies och GDPR

 

Om GDPR

Den 25 maj 2018 trädde lagen om GDPR i kraft.

Om Cookies på Wildlifephotographer.se

På wildlifephotographer.se används cookies främst för att att du ska få full funktionalitet vid ditt besök. Inga personliga uppgifter sparas lokalt eller delas till tredje part.

Det förekommer s.k. tredjepartcookies från i huvudsak sökmotorer. Webplatser kan bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte från cookies sparade av andra webbplatser.

wildlifephotographer.se fungerar efter hur du har din webläsare inställd för cookies.

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (sessionscookies). Dessutom förekommer s.k. tredjepartcookies som oftast är av typen permanenta. Permanenta lagras som en fil i din webläsare under en viss tid. Temporära cookies lagras tillfälligt tas bort efter avslutat besök.

  1. Vissa funktioner på denna webplats  sparar cookies i din webläsare för att fungera tillfredsställande under dina besök.
  2. Ingen personlig information sparas och ingen information om besökare kan därför spåras från denna webplats via cookies.
  3. Vill du undvika cookies kan du göra det genom att ställa in din webläsares säkerhetsinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om att en webplats innehåller cookies.

Några allmänna tips om hur du kan ställa in din webläsare:

  • Tillåt cookies från webplatser du besöker och ställ in din webläsare att radera alla cookies när du stänger din webläsare.
  • Tillåt tredjepartscookies och ställ in din webläsare att radera alla cookies när du stänger din webläsare.