Feb 192020
 

Från “kamerabild” till färdigframkallad bild/målning med Capture One Pro.

Bild 1

Bild 1

Redigeringar: Oredigerad “kamerabild” med kompositionslinjer. Bilden är tagen mitt på dagen kring 12.00 fm. Bild-idé: En morgonbild vid soluppgång.


Bild 2

Bild 2

Redigeringar: Grundredigerad och slutkomponerad: Beskuren samt justerad för bättre horisontlinje. Justerat vitbalans mot varmare toner. Exponering ner 0,8 stops.. Klarhet och Struktur pålagd. HDR-justerad. Skapat tre “Layers”: Sea. Land. Sky.


Bild 3

Bild 3

Redigeringar i “Layer Sea”: Ökad Mättnad. Justerat Färgbalans till varmare för mellantoner. (“Layermask”, grön, är målad med en svag pensel på 4% opacitet per penseldrag. “Layeropacity” sänkt till 84%. Den gröna maskmarkeringen är alltid släckt vid redigering)


Bild 4

Bild 4

Redigeringar i “Layer Ground”: Exponering/Exposure ner med 0,2 “stop”. Höjd Kontrast. Höjd Klarhet. Justerat svartpunkt i Nivåer. Justerat Färgbalans globalt mot blått. (“Layermask”, grön, är skapad med Ljusomfång för mörkare toner. Den gröna maskmarkeringen är släckt vid redigering)


Bild 5

Bild 5

Redigeringar i “Layer Sky”: Sänkt Exponering med 1 stop. Sänkt Mättnad. Höjd Klarhet. Justerat upp vitbalansen mot varmare toner. Färgbalans justerad varmare för mellan- och ljusare toner. (“Layermask”, grön, är skapat med Ljusomfång för ljusare toner. Den gröna maskmarkeringen är släckt vid redigering)


Bild 6

Bild 6

Redigeringar: Inga. Färdig bild/målning.Top of page - Home

Print Friendly, PDF & Email


Related posts...