Jun 182018
 

Ca en kilometer nedströms kraftverksdammen vid Trängslet stupar Kräckelbäcken trollskt ner i den trånga ravinen, som före 1950-talet var Öster-Dalälvens naturliga fåra.

Kräckelbäcksstopet...

Canon EOS 5D Mark III (40mm, f/22, 2.5 sec, ISO50)
Kräckelbäcksstopet…

Kräckelbäckstopet...

Canon EOS 5D Mark III (30mm, f/11, 1/13 sec, ISO100)
Kräckelbäckstopet…Top of page - Home

Print Friendly, PDF & Email


Related posts...