Mar 312022
 

Det våras för bergstrollen i Liötbjär samtidigt som istrollen får dra sig tillbaka och översomra till nästa vinter. Tråkigt för de isiga och även för mig som fotograf eftersom de bergiga är lite skyggare och svårare att få fast på bild. De bergiga verkar dock vara nyfikna på omvärlden på senvintern som detta som lite nyvaket tittar ut genom sitt fönster i ett av isfallen.

Tittar ut...

Canon EOS 7D Mark II (400mm, f/5.6, 1/500 sec, ISO400)
Tittar ut…Top of page - Home

Print Friendly, PDF & Email


Related posts...