Jun 122021
 

Längst upp i norra Älvdalen, nära sockengränsen till Särna, rinner Sjungareån* ner i Trängsletdammen. En trollsk å med många vackra forsar och fall de sista 300 metrarna innan den forsar ner dammen. Närmaste samhälle är Rånäs. Här några bilder på de vackra fallen uppifrån och längs stigen ner…

Sjungaretrollet vid Sjungareån

Canon EOS 5D Mark IV (35mm, f/4, 1/50 sec, ISO100)
Sjungaretrollet vid Sjungareån

Vid Sjungareån

Canon EOS 5D Mark IV (30mm, f/10, 1/10 sec, ISO100)
Vid Sjungareån

Vackra forsar

Canon EOS 5D Mark IV (31mm, f/11, 1/10 sec, ISO100)
Vackra forsar

Övre Sjungarefallet

Canon EOS 5D Mark IV (16mm, f/11, 1/10 sec, ISO100)
Övre Sjungarefallet

Sjungarefallet

Canon EOS 5D Mark IV (20mm, f/9, 1/10 sec, ISO100)
Sjungarefallet

Sjungarefallet

Canon EOS 5D Mark IV (35mm, f/10, 1/10 sec, ISO100)
Sjungarefallet

Sista fallen innan dammen

Canon EOS 5D Mark IV (35mm, f/10, 1/10 sec, ISO100)
Sista fallen innan dammen

* Enligt en karta från 1891 över Älvdalens socken heter ån Östra Rödhällaån….Top of page - Home

Print Friendly, PDF & Email


Related posts...