Covid-19

 Posted by  5th  
Jul 162020
 

Diagram över Sveriges regioner fr o m vecka 6 t o m vecka 28.
Källa: Folkhälsomyndigheten – Data i excel-format

Förklaring:
Serie 1: Antal fall vecka (smittade)
Serie 3: Antal intensivvårdade vecka.
Serie 5: Antal avlidna vecka.

Y-axel: “Antal” har samma skala för samtliga diagram. D v s höjden/1000-tal är konstant vilket ger en mer verklig bild av covid-19 än alla andra diagrampresentationer från bl.a. svenska medias mer likställande diagram, där antalskalan alltid varierar utifrån max antal drabbade.

Region Stockholm är den enda regionen som skiljer sig grovt från övriga regioner när det gäller antal avlidna…

Olika scenarion/region t o m sept 2021 (tillagt 21 juli)

FHM v6-v28 sorterat på antal avlidna. Diagram tillagt 20 juli

FHM v6-v28 sorterat på antal avlidna. Diagram tillagt 20 juli

Blekinge Dalarna

Blekinge Dalarna

Gotland Gävleborg

Gotland Gävleborg

Halland Jämtland-Härjedalen

Halland Jämtland-Härjedalen

Jönköping Kalmar

Jönköping Kalmar

Kronoberg Norrbotten

Kronoberg Norrbotten

Stockholm

Stockholm

Skåne

Skåne

Sörmland Uppsala

Sörmland Uppsala

Värmland Västerbotten

Värmland Västerbotten

Västernorrland Västmanland

Västernorrland Västmanland

Västra Götaland

Västra Götaland

Örebro Östergötland

Örebro Östergötland

Print Friendly, PDF & Email


Related posts...