Jan 262020
 

Gysinge är en vacker bruksort med med väldigt gamla anor. Under helgen har det varit en naturfototräff med drygt 20 medlemmar i Biofoto Sverige boende på vandrarhemmet. Vid normalt klimat brukar Dalälven uppströms och nerströms Gysinge vid denna tid vara igenfrusen. Det är bara vid forsarna som det är öppet vatten vilket får till följd att uttrar, havsörnar, strömstarar och svanar m.fl. djur och fåglar trivs kring de öppna vattenytorna. Detta år dock, med temperaturer på plussidan hela januari, blev det inte så mycket naturfotograferat alltså. Här en kulturbild istället…

Gammal järnvögsbro

Canon EOS 7D Mark II (100mm, f/9, 1/125 sec, ISO1000)
Gammal järnvögsbroTop of page - Home

Print Friendly, PDF & Email


Related posts...