Våmhuska - Teckenförklaring

Speciella ljud vilka normalt inte förekommer i svenska språket:

ð -uttalas tonande som i engelskans bestämda artikel the.

d3 -uttalas tonande, ex. d3ärå = göra, d3ick = gick, liksom engelskans joy.

u -uttalas alltid som ett mellanting mellan o och u.

w -uttalas alltid som "tjockt" som i engelskans where.

a kursiv vokal betecknar nasalljud. Ex. siö = se.

: Två punkter (kolon) efter vokal gör den lång. Ex. nä:tä = nätter.

Vanligt a uttalas alltid öppet som i svenskans kappa.

l-ljudet är, med få undantag, tjockt - utom vid dubbelteckning -ll.

Observera att -ng som regel uttalas med hörbart -g, sålunda inte som motsvarande rikssvenska ljud.

Teckenförklaringen är sammanställd av Bertil Ask.

Tillbaka