Aug 242017
 

Ett par “medeltidsbilder”..

Invid Stråtjära ställplats, Skogsands camping i Skogs socken, ligger en spännande och vacker liten kyrkoruin med anor från medeltiden. Kyrkan invigdes på Midfastodagen 1324 och övergavs i början på 1600-talet p.g.a. översvämningsproblem där den låg/ligger på ett litet näs i sjön Bergviken.

Medeltida kyrka...

Canon EOS 5D Mark III (70mm, f/2.8, 1/2000 sec, ISO100)
Medeltida kyrka…

Biskopsväsen i kyrkomuren..

Canon EOS 5D Mark III (200mm, f/2.8, 1/3200 sec, ISO100)
Biskopsväsen i kyrkomuren..

🙂Top of page - Home

Print Friendly, PDF & Email


Related posts...

  3 Responses to “Skogs kyrkoruin…”

  1.  

    Spännande bild

 Leave a Reply

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield