Jun 262017
 

Olingan heter ån som rinner norrut ur Ulvsjön i Dalarna för att landa i Sexan i Härjedalen. Strax innan den når Sexan stupar den under landsvägen, mellan Älvdalen och Lillhärdal, igenom en lång och trång bergsskreva. Ett fantastisk vackert stop som dessutom är lätt tillgängligt då Trafikverket har ordnat en fin rastplats intill bron.

Några bilder från Olingstupet/Olingsugnet tagna vid ett besök 7 juni i år…

Olingan uppströms bron...

Canon EOS 5D Mark III (145mm, f/32, 1/13 sec, ISO50)
Olingan uppströms bron…

Olingan nedströms bron...

Canon EOS 5D Mark III (142mm, f/20, 1/13 sec, ISO50)
Olingan nedströms bron…

Olingsugnet med fotograf...

Canon EOS 5D Mark III (70mm, f/22, 1/13 sec, ISO50)
Olingsugnet med fotograf…

🙂Top of page - Home

Print Friendly, PDF & Email


Related posts...

 Leave a Reply

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield