Jul 142015
 
En pärla på en kust.

…på en kust, kl 03.00.

Det tog sin tid…


Related posts...

  One Response to “En pärla…”

  1.  

    Precis! Det finns nån till 😉

 Leave a Reply

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield