Apr 022015
 
Vid Glödalsbäcken...

Canon EOS 7D Mark II (135mm, f/5, 1/6400 sec, ISO400)
Vid Glödalsbäcken…

Månadens bild är en dubbelxponering tagen i slutet av mars vid Glödalsbäcken längs vägen mellan
Kräckelbäcken och Ämåsjön. Bilden får bli en sista drömlik representant för vintern 2014-2015…

                                   
security code
Slutför beställningen

Top of page - Home


Related posts...

 Leave a Reply

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield