Feb 222015
 

September 1992...Joint Photographic Experts Group Jpeg File (0mm, f/0, 1/inf sec, ISO0)

Våmhus först fällda licensbjörn i modern tid…
(Skannad bild)


Related posts...

  2 Responses to “Från jägartiden…”

  1.  

    Nä, men en Zingo 😉

  2.  

    Jan E Marklund! Får ja en hojt!

 Leave a Reply

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield