Oct 092014
 

I år är det 100 år sen våmhuspojken Martis Jerk lade grunden till världens största bussbolag då han 1914 började skjutsa gruvarbetare till och från arbetet i Hibbing i norra Minnesota. Den svensk-amerikanska tidningen Nordstjernan uppmärksammar detta i senaste numret.

I år är det också 60 år sen Eric Wickman (Martis Jerk) dog.

Martis Jerk utanför Våmhus kyrka

Martis Jerk utanför Våmhus kyrka

Hårkullor, korgmakare, Eric Wickman och Anders Diös är de som gjort Våmhus känt långt utanför socknens och landets gränser. Läs mer om Våmhus och Eric Wickman på hemsidan, http://b-vis.se/vsock/ som denna höst legat på nätet i 20 år 🙂


Related posts...

  4 Responses to “Greyhound 100 år…”

  1.  

    Eric kallades Carl i USA efter sitt andra förnamn. Bod Dylan heter en annan kändis som växt upp i Hibbing, orten där Greyhounds grundare Eric startade sitt bussbolag. http://en.m.wikipedia.org/wiki/Hibbing,_Minnesota

  2.  

    Historien om Eric Wickman, skriven av Erik Svensson Våmhus http://b-vis.se/vsock/erikwick.txt

  3.  

    För 60 år sen, 31 oktober 1954, återinvigdes Våmhus kyrka efter en ombyggnad som bekostades av Eric Wickman och Anders Diös…

 Leave a Reply

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield