Sep 192014
 
Rotvälta, Geddtjennbäcken

Canon EOS 5D Mark III (100mm, f/2.8, 1/100 sec, ISO100)
Rotvältan vid Geddtjenndammen…

Ett motiv i Geddtjennbäcken som jag försöker få någon ordning på samtidigt som jag lär mej hur Capture One Pro 8.0 reagerar på “spakarna”.
Här som en dubbelexponering och med lite lokal vinjettering pålagd vid framkallningen samt beskuren till 16/9-format. Har också hittat en enkel exif-plugg för  WordPress som jag är lite nyfiken på hur och vad den visar för metadata på en nyuppladdad bild…

Nedan en alternativexponering behandlad på samma sätt som ovan men i 3/2-format och lite annorlunda vitbalans med lite livligare färger…

Rotvältan vid Geddtjenndammen...

Canon EOS 5D Mark III (235mm, f/6.3, 1/40 sec, ISO50)
Rotvältan vid Geddtjenndammen…


Related posts...

  One Response to “Rotvältan…”

  1.  

    Exif ända hit till fejan t.o.m… Inte så dumt kanske… 🙂

 Leave a Reply

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield