Jun 082014
 
Min Geddtjennstuga på den gamla anrika skogsarbetartäkten

Min Geddtjennstuga på den gamla anrika skogsarbetartäkten (iPad-foto)

Under pingsthelgen har jag varit vid min stuga och vedat för det kommande året. Sågat upp och kluvit en massa gamla timmerkluvor som mest legat under en presenning till ingen nytta i drygt tio år. Nu ligger högen i vedboden och får göra nytta som värme till hösten och vintern istället 🙂

Lite kuriosa om Geddtjenn: Före 1860-talet ägdes platsen och dammen, flottningsrättigheterna,  av Avesta-Garpenbergbolaget, som fraktade brännved till gruvorna i Garpenberg. Före dynamitens tid alltså. Från ca 1860 tog skogsbolag över rättigheterna och lite senare Dalälvens Flottningsförening. I början på 1950-talet ersatte den  nuvarande stugan den gamla eldpallkojan för att myndigheter krävde bättre bovillkor för flottare och skogsarbetare. Krav som egentligen kom redan på 1930-talet men som inte verkställdes här, med flera platser på utskogarna, förrän på 50-talet. Troligtvis p.g.a. kriget samt att det började bli aktuellt med diverse avverkningar på utskogarna. På 50-talet skedde två större avverkningar i närhetan av Geddtjenn (Lilla Gäddtjärnarna). En vid Stora Gäddtjärn, ett par km uppströms Gäddtjärnbäcken, och en vid Ränndammen, ett par km söder om Geddtjenn, nerströms. Timret från båda dessa avverkningar fraktades med vattendragen ner till sågverken längs Dalälven.

1956 byggdes nuvarande bilväg mellan Rymdalen i Älvdalen och Kräckelbäcken och timmerstockarna började mer och mer fraktas med lastbil. I slutet på 1960-talet upphörde Dalälvens Flottningsförening och alla flottar/skogsarbetarstugor såldes till privatpersoner och de flesta dammarna revs, om inte den nya stugägaren ville ansvara för damm och vattendom.

Stugan vid Geddtjenn köptes i början av 1970-talet av Harry Westerlund från Skuråsen och nu boende i Älvdalen. I slutet av 1990-talet fick jag köpa stugan av Harry och en 40-årig dröm gick i uppfyllelse då jag blev varse stugan redan i slutet av 1950-talet, tack vare den då nya vägen och intresset från bilburna våmhusbor att besöka Anjosvarden. Till att börja med fick platsen Geddtjenn stå som önskemall för en liknande stuga nånstans på skogarna. Åtskilliga bilturer gjordes för att hitta någon liknande plats, med eller utan hus, men fann inget passande…och tur var väl de. Ursprungsdrömmen blev sann istället efter 40 års sökande väntan 🙂

  One Response to “Full sommar vid Geddtjenn…”

  1.  

    Tackar! 🙂

 Leave a Reply

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield