Geddtjenn - Höjdrädd?.. -Nähä!.. Det här är ju bara kuuul!..

Geddtjenn – Höjdrädd?.. -Nähä!.. Det här är ju bara kuuul!..

Efter lördagmorgonens foto i soluppgången kring Geddtjenn, mer om de i nästa blogg, så begav vi oss till Stopåns vackra, och