Våmhuska - Bokstaven W

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka

wackin - wacknäd - wackna vakna
wafrå ? varifrån ?
waiðum vidsträckt
waik (f) - waitsi - waikä - waikä vik
waigd (f) - waigdi - waigdä - waigdä vidsträckt område
wainupin vidöppen, tappat fattningen
waislin uppmärksam
waitä (n) vete(t)
warrmål (n) - warrmålä - warrmål - warrmåli vadmål
watulysa (f) - watulysa - watulysur - -ur ljust molnavsnitt som ofta förebådar regn
well gäll, högljudd
we:ras - we:rdäs - we:ras (ung.) vara angelägen, pyssla
werd - ward - wourdi bli
werd vari bli varse
wessn varje
westumin väster om
westuvy västerut
wesänn varsinn
westå västra sidan av
wi:ð trött på, less, vi
wi:ð (m) - wi:ðn ved
wifårås misslyckas, gå snett
wildera svårare, värre
winas tråna
wiro:dra varandra
wiroðär varannan
wisstn narig
wíså - wísäd - wíså viska
wisäl eländig
wisäl (m) - wisäln - wisälä - wisälä eländig person
wi:t (n) - wi:tä vett
wittwe:g (m) - -we:in - -we:gä - -we:gä vinterväg
wonda - wondäd - wonda, i wondän´t intä bry sig, jag bryr mig inte om nåt
wost (m) - wostn - wostä - wostä ost
wuo (m) - wuon - wuoä - wuoä ho
wuodygd (f) - wuodygdi odygd, ofog
wuodygdun (wuodyddun) odygdig, olydig
wuoðå - wuoðäd - wuoðå vada
wuodäl obehaglig, otrevlig
wuofrå yrvaken
wuogum (ung.) tycka om
wuogås nyfiken, bry sig, ta hand om
wuogållit storartat
wuok (m) - wuotsin - wuokä - wuokä smörkärna
wuol (n) - wuolä - wuol - wuoli hål
wuolaik olik
wuomakusam bekväm av sig
wuonda - wuondäd - wuonda inte bry sig
wuoni, dra wuoni van, bry sig om
wuonslos vårdslös
wuoweðär (n) - -wedrä - -weðär - -wedri oväder
wuonyðun onödig
wuonå (si) - wuonäd (si) - wuonå (si) sysselsätta (sig)
wuor - wuort - wuo vår - vårt - våra
wuorb (n) - wuorbä - wuorbur - wuorbur orv
wuorgur (f) orglar
wuorgumiässa (f) - -miässa - -miässur - -ur valborgsmässobrasa
wuosið (m) - wuosiðn - wuosiðä - wuosiðä ofog, odygd
wuosiðun busig, odygdig
wuott (m) - wuottn - wuottä - wuottä vante
wuotuolun otålig
wuotäg otäck
wåkå - wäkäd - wåkå vaka (fisk som slår i vattenytan)
wå:känd illamående
wå:la - wå:läd - wå:lå falla, ramla
wå:l (si) - wå:läd (si) - wå:la (si) bry (sig)
wå:la (f) - wå:la - wå:lur - wå:lur bråte
wårå - wa - we(ri) vara
wårå - wäräd - wårå, wårå ät friss vara, räcka till, vara i fred
wänn? vad?
wänn varje
wänndag (m) - -da:in - -dagir - -dagir vardag
wänfe? varför?
wänfe e:ð? varför det?
wänfe ðiö? varför det?
wänsofe? varför det?
wäsa - wäsäd - wäsa andas

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka