Våmhuska - Bokstaven U

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka

ú-arg mycket arg
ufu:t!, ufu:t an si:gär oj då!, så förskräckligt
ufftä uppåt, uppöver
ufftäti:l upptill
úkin (m), úku (f)- úka - úkä vilken - vilket - vilka
ukadiöra vad somhelst
Ulov Olov
umbel (m) - umbeln humle
umbelstaung (f) - -staundsi - -staungä - -ä humblestång
umbrieða (f) - umbrieða - umbrieður - -ur madrasskydd
umbår (n) - umbårä - umbår - umbåri torvströ
umferas - umferis gå om varann
umfiöl (m) - umfiöln - umfiölä - umfiölä extra lämm
ummin (m) - ummin - ummnä - ummnä ugn
undåstand (n) - -standä - -stand - -standi nedre, synlig, kant av underkjol
unsfät (m) - unsfåtn - unsfåtä - unsfåtä en något odydig gosse (possitivt)
unspott (m) - unspott - unspottä - unspottä slädsits
uppläpa (f) - uppläpa - uppläpur - uppläpur oreda, vidlyftigheter
uvåmin ovanför
uvåtäkall (m) - -kalln - -kallä - -kallä person norrifrån i Våmhus

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka