Våmhuska - Bokstaven S (saja - sovwuol)
Våmhuska - Bokstaven S (soväld - söma)

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka

saja - sadd - sakt säga
saj å:v - sadd å:v - sagt å:v tala om
sala (f) - sala - salur - salur svala
saunka - saunkäd - saunka plocka
saupa - so:p - supi supa
satäsn elak (vill djäklas)
sela - seldä - selt sälja
sel å: - seld å: - setl å: lägga på hästen seldon
sellda (f) - sellda - selldur - selldur sälg
set fe: - sedd fe: - set fe: spänna för (hästen)
set å (si) - setsäd å (si) - sett å (si) sätta på (sig), klä (sig)
settsa - settsäd - settsa sätta (t.ex. potatis)
sicka - sock - suttsi sjunka
siguliga sakta
sigulin saktfärdig
silår (n) - silårä - silår - silåri betsel
silåsticka (f) - -sticka - -stickur - -stickur pinne som låser skakeln
si:ma - si:mäd - si:ma simma
sittsa - så:t - se:ti sitta
siäldun senfärdig
siö - så: - sitt, siö Saru i se, vara beredd att ge upp
siö-sku nästan, nära på
siök sjuk
siö:v själv
skaðulin - skaðulit skadlig, skadligt
skaið (f) - skaiði - skaiðä - skaiðä skida
skaina - skien - skini skina
skampär snäll (om barn)
skampärbo:la (f) - -bo:la - -bo:lur - -bo:lur salivbubbla (på barn)
skar(p)bull (m) - -bulln - -bullä - -bullä hårt bröd, spisbröd
skarpmack (m) - -mattsin - -mackä - -mackä skalbagge
skaulä (m) - skauln - skaulä - skaulä skola
ska:vbrö:ð (n) - -brö:ðä - -brö:ð - -brö:ði barkbröd
skegg (n) - skeddsä - skegg - skeddsi skägg
skra:w - skra:win - skra:wä - skra:wä skorsten
skrella - skrelldä - skrella skrälla
skrellabugi (m) - -abugin - -abugä - -abugä armbäge utsatt för stöt (änkestöt)
skricka - skrickäd - skricka åka skridskor
skrovel skör, skrovlig
skrovelais (m) - -aisn - -aisä - -aisä skör (skrovlig) is
skrynda (f) - skrynda - skryndur - skryndur spec. hästdragen kälke med behållare
skråita - skråitäd - skråita skryta, snarka
skråmt (n) - skråmtä skrock, spöke
skråmta - skråmtäd - skråmta spöka
skråpå - skräpäd - skråpå skrapa
skråvå - skräväd - skråvå skrapa, raspa
skrynda (f) - skrynda - skryndur - skryndur släde med flak i form av en behållare
skrä:tsa - skrä:tsäd (skrä:gdä) - skrä:kt skrika
skuo (m) - skounn - skuonä - skuonä sko
skuog (m) - skuoin - skuogä - skuogä skog
skuolos barfota
skuorb (m) - skuorbin - skuorbä - skuorbä skorv
skuotå - skuotäd - skuotå skjuta på
skupå - skupäd - skupå fladdra, flimra
skurra - skurräd - skurra bromsa
skwella - skwelldä - skwella eka, genljuda
skwålå - skwäläd - skwålå skvala
skwåtå - skwätäd - skwåtå skratta hackande
skå:ras - skå:rdäs - skå:ras skämta
skåtå (m) - skatn - skatir - skatir stjärt
skäpäld (n) - skäpäldä - skäpäld - skäpäldi en som "bär sig åt"
skät å: - skätäd å: - skäta å: skarva
slaik sådan
slaindsa - slaingdä - slaindsa slänga
slaindsrucka (f) - -rucka - -ruckur - -ruckur gunga för barn
slaitsin angelägen, avundsjuk
slamsun slarvig
slettsa - slettsäd (slektä) slekt släcka
sliði (m) - sliðn - sliðir - sliðir släde
sliet slät eller slet
slinga - slaung - slundsi vackla
slikulin glapp
slikå - slikäd - slikå glappa
sluoð (n) - sluoðä - sluoð - sluoði följe ("slödder")
slåkå - släkäd - slåkå töa, smälta
slåtter - slåtträd - slåttra slakta
slä:tsa - slä:tsäd - slä:kt slicka
smyra - smyrdä - smyrt smörja
småkå - smäkäd - småkå smaka
smä:a - smä:gdä - smä:kt trä på (t.ex. en syråd)
smägd (f) - smägdi pådrag
smä:las - smä:ldäs - smä:las smulas
smuckin - smucknäd - smuckna magra
snaja - snidd - snitt, ä snair snöa, det snöar
snart a: (med) lätthet, snart gjort
snautun snäsig
snaut åv - snautäd åv - snauta åv snäsa av
snortrasa (f) - -trasa - -trasur - -trasur näsduk
snugga - snuggäd - snugga plocka, repa, dra i håret, lugga
snuggber (n) - -berä - -ber - -beri smultron
snå:ð naken
snåita - snåitäd - snåita snyta
snåsklin snål
snått ovdä barhuvad
snåvå - snäväd - snåvå snava
solt (n) - soltä salt
solt upp si återställa balansen i kroppen genom att äta salt
sopp (m) - soppin - soppä - soppä svamp
sovwuol (n) - -wuolä - -wuol - -wuoli viloplats för kor ( i skogen)

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka