Våmhuska - Bokstaven R

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka

rabbel (n) - rabblä - rabbel - rabbli vridbar upphängningsanordning i öppen spis
rackä (m) - rattsin - rackä - rackä hund
raingin - raingnäd - raingna regna
rais (n) - raisä - rais - raisi skog, en hög med grenar
raiska (f) - raisku - raiskur - raiskur, dra jena avuga raisku trädgren, göra något motvilligt
raissla - raissläd - raissla sålla
raissel (n) - raisslä - raissel - raissli såll
rait si - riet si - riti si resa sig
ramsolta ettersalt
rappel (n) - rapplä skräp
raungna (f) - raungna - raungnur - -ur rönn
rett rak, riktig
riegel - riegläd - rigla regla
riemas - riemdäs - riemas rymmas
rindsa - ringdä - ringt ringa
ripå - ripäd - ripå rapa
riökta - riöktäd - riökta skala (t.ex. potatis), rykta (hästen)
riömas - riömdäs - riömas få plats
ro:ð röd
ro:ð (f) - ro:ði - ro:ðä - ro:ðä röding
ro:ðtupp (m) - -tuppin - -tuppä - -tuppä domherre
rotå - rotäd - rotå ruttna
ro:v (f) - ro:vi - ro:vä - ro:vä ända, bak, stjärt
rovklitt (m) - -klittn - klittä - klittä skinka (människans-)
ruck (m) - ruttsin - ruckä - ruckä rock
rucktsjärka (f) - -tsjärka - -ur - -ur irriterande bakgrundsljud
ru:g (m) - ru:in råg
ruogard (m) - -gardn - -gardä - -gradä gärdesgård
rusta - rustäd - rusta göra i ordning, stöka
rustun stökig
rútil (m) - rútiln - rútilä - rútilä stökig person
rutun (Obs. korta u-ljud) hafsig
rútå - rútäd - rútå hafsa, stöka, fara ikring
rutåboll (m) - -bolln - -bollä - -boolä stökig person
ryttsa - ryttsäd - ryttsa rycka
råðänd (n) - råðändä - råðdänd - råðändi skogsrå
råkå (si) - räkäd (si) - råkå (si) raka (sig)
rållit rådligt
rållås rådlös, oföretagsam
rållås (m) - rållåsn - -rållåsä - rållåsä oföretagsam man
rållåsa (f) - rållåsa - rållåsur - -ur oföretagsam kvinna
råså - räsäd - råså falla, rasa
rä:ðn mörkrädd
rä:k (m) - rä:tsin rök
rässfleck (m) - -fletsin - -fleckä - -ä fräken
rässklit förskräckligt
rä:tsa - rä:ktä - rä:kt röka
rö:v (m) - rö:vin - rö:vä - rö:vä räv

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka