Våmhuska - Bokstaven O

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka

o:ðär - o:drur andra
o:g hög
o:ga (n) - o:ga - o:gur - o:gur öga
oðäwais annorlunda
ofut, ofuta a raisi förskräckligt, förskräckligt
ógerd (f) - ógerdi - ógerdä - ógerdä huvudgärd
ógerdskupp (m) - -kuppin - -kuppä - -kuppä huvudkudde
ogga - jägg - eddsi hugga
oggbuor (m) - -buorn - buorä - buorä stämjärn
oggär (m) - oggärn - oggärä - oggärä huggare
ókull (m) - ókulln - ókulä - ókulä fotled
olld - jälld - elldi hålla
ollt so i: allt, allting
ollta - olltäd - ollta halta
ollä - ollt - ollt so i: - olläjö:p alla - allt - allting - alla
ollästas överallt
orað (m) - oraðn - oraðä - oraðä laxöring
ost (m) - ostn - ostä - ostä höst
ostumin öster om
ostyvy österut
ostå östra sudan av
ovdä (n) - ovdä - ovdä - ovdi huvud

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka