Våmhuska - Bokstaven M

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka

mack (m) - mattsin - mackä - mackä. sprittmack mask, småkryp. knäppare
malulass (n) - - lassä - -lass - -lassi lass med säd på väg till kvarnen
Manill Emanuel
masi:n (m) - masi:n - masi:nä - masi:nä maskin
masslur mässling
maungin - maungnäd - maungnä smalna
maus (f) - mausi - mausä - mausä mus
mausfolla (f) - -folla - -follur - -follur musfälla
mella (f) - mella - mellur - mellur märla
mertsä (n) - mertsä - mertsä - mertsi märke
mess medan, under tiden
micklä många
mieð - mieðn - mieðä - mieðä, ä go å ymsum mieðum med (för kälke), det går lite si och så
miersagunga - -gunga - gungur - -ur "gunga" i fågelbord
miesar (m) - miesarn - miesarä - miesarä talgoxar
miessa (f) - miessa - miessur - miessur lastanordning för klövjehäst
millma ibland
millå mellan
minn med
mintain medtagen
missmår (m) - missmårn - -mårä - -mårä midsommar
missä (m) - missn - missä - missä katt
mitsi mycket
mitsi å:v ofta
miö:k (f) - miö:tsi, dragmiö:k mjölk, skummjölk
miö:ka - mo:k - mo:tsi mjölka
miöðumba (f) - -ðumba - -ðumbur - -ðumbur humla
mjäglun senfärdig
mjörm (n) - mjörmä - mjörm - mjörmi höftparti
mjörmä höfter
mo:la - mo:läd - mo:la äta t.ex. kött utan potatis
molla (f) - molla - mollur - mollur kräkla för gröt
mugg (m) - muddsin - muggä mygg
muggdämba rök som håller myggen borta
mukå - mukäd - mukå gräva, skotta
muna (f) - muna - munur - munur mor
muolið mulet
muosådrag (n) - -draä - -drag - -drai mossa för tätning av hus
muot mot
muot (n) - muotä - muot - muoti mugg
mussa - mussäd - mussa sluka (maten)
mylda - myldäd - mylda kupa (potatis)
myssmiör (n) - -smiörä - -smiör - -smiöri messmör
mysåtysk (m) - -tystsin - -tyskä - tyskä tystlåten figur
måkå si - mäkäd si - måkå si flytta sig, maka på sig
månað (m) - månaðn - månaðä - månaðä månad, måne
mårå (f) - mårå värk
måt fel eð - måt fel ðiö visst går det för sig
mä:la - mä:läd - mä:la mäta
mä:ra (f) - mä:ra - mä:rur - mä:rur myra
mä:s medan, då
männ - mett - mainä min - mitt - mina
mö:r (f) - mö:ri - mö:rä - mö:rä myr
mö:rber (n) - -berä - -ber - -beri hjortron

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka