Våmhuska - Bokstaven K

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka

kaing (m) - kaindsin - kaingä - -ä låskolv
kaipa - kaipäd - kaipa flämta, dra efter andan
kall (m) - kalln - kallä - kallä karl
kapp (m) - kappin - kappä - kappå träskopa, trämått
karaktun högfärdig
Kari Karin
karútsi (n) gummi, resår
kasung (m) - kasundsin - kasungä - -ä skinnpäls
kattsker - -skerä - -sker - -skeri hylla ovanför öppna spisen, där katten brukade ligga
katun jäktig, tröttsam
ke:va - ke:väd - ke:va jobba, stå i
kelda (f) - kelda - keldur - keldur källa
keling (f) - kelindsi - kelingä - kelingä gumma, hustru
kessa (f) - kessa - kessur - kessur mycket kort skida med handtag i form av en båge fastsatt i skidan
ketil (m) - ketiln - ketilä - ketilä kittel
ketile:li stickfluga
ketilö:na broms
kevil (m) - keviln - kevilä - kevilä träbit
klagusam benägen att klaga
klaiva - kliev - klivi kliva
klaut (m) - klautn - klautä - klautä trasa, klut, odugling
klautun trasig
klien dålig, sjuk
kliön-i: klamra fast (vid)
kliöna klor
kliösa - kliösdä - kliösa el. kliöst krama, riva, klösa
kliöva - klo:v - kluvi klyva
klubb-picka (f) - -picka - -pickur - -ur stekt fläsk i bitar tillsammans med paltbröd
klubb (m) - klubbin - klubbä - klubbä blodpalt
kludda - kluddäd - kludda fastna vid, klabba, det är klabbföre
klund (m) - klundn - klundä - klundä träbit, träkloss
kluossa (f) - kluossa - kluossur - -ur groda
klyndsa (f) - klyndsa - klyndsur - -ur ok (att bära med)
klå - klåddä - klaið klia
kläa - klä:gdäs - klä:gdas klia (det kliar)
knaip (m) - knaipin - knaipä - knaipä gräsand
knaiv (m) - knaivin - knaivä - knaivä kniv
knapelässkap - -ässkapä - -ässkap - -i högfärdiga personer
knarr (m) - knarrn överansträngd sena
knaul (m) - knauln - knaulä - knaulä knöl (knöligt)
knerrun mallig, högfärdig
kni: (n) - knitt - kni: - kni:ni knä
kni:pun knepig
kniepa (f) - kniepa - kniepur - kniepur knapp
knietsa - knietsäd - knietsa göra sig till
knikå - knikäd - knikå knäa
knupå - knupäd - knupå röra sig sakta, arbeta mycket lugnt
knupäsklin långsam av sig
kny:va - kny:väd - kny:va klämma, stoppa, packa
knåila - knåiläd - knåila irritera, klämma
knåita - knåitäd - knåita knyta
knåpåbröð (n) - -bröðä - -bröð - -bröði hårt tunnbröd
knä:vel (m) - knä:veln - knä:velä - -ä knepig person
kra:vel (n) - kra:vlä krångel
kratsi (m) - kratsin - kratsir - kratsir häsj-stör
kraungna (f) - kraungna - -ur - -ur sena
kravil (m) - kraviln - kravilä - kravilä virrig person, person som det är synd om
krella - krelldä - krella el. krellt krylla, vimla
krelld (n) - krelldä - krelld - krelldi kärl, kokkärl
kring si - kringäd si - kringa si skynda sig
kringlun rund
kringt, i kringäst ofta
kripp (m) - krippin - krippä - krippä barn
krippsklin barnslig
kritur (n) - kriturä - kritur - krituri kreatur
kriöpa - kro:p - krupi krypa
krupås (m) - krupåsn - krupåsä - krupå takås
krågå (m) - krágin - krágir - krágir krage
kråkå (m) - kraki - krakir - krakir stör, hässj-stör
krä:in kräsen
kräld (n) - kräldä - kräld - kräldi kärl
krämta - krämtäd - krämta krasa
ku:la - ku:läd - ku:la locka på korna
kucka - kuckäd - kucka träcka, "kacka"
kuckstraing nödig, måste träcka
kulið kulet, gråkallt
kulla (f) - kulla - kullur - kullur kulla, flicka
kullta - kulltäd - kullta rulla runt
kumå - ka:m - kä:mi komma
kumå a(u)ti: bli utsatt för, hamna i
kumå fe vara tvungen
kunt (m) - kuntn - kuntä - kuntä kont
kuoka - kuokäd - kuoka koka (mat)
kuoka (f) - kuoka - kuokur - kuokur koka, jordkoka
kuonn (n) - kuonnä - kuonn - kuonni korn (spannmål), korn (liten smula)
kuott (m) - kuottn - kuottä - kuottä gris
kuottblink (m) - -blintsin - -blinkä - -ä ögonblick
kuotå - kuotäd - kuotå tälja
kuov (m) - kuovin - kuovä - kuovä kolv
kuov , ä sling nån kuov det faller en och annan smöflinga
kupp (m) - kuppin - kuppä - kuppä kopp
kuppdiörg (m) - -dsin - -gä - -gä spindel med äggsäck
kuppä (m) - kuppin - kuppä - kuppä kudde
kupär (m) - kupärn koppar
kusulin ruggig
kuvi (m) - kuvin - kuvir - kuvir kammare
kwa:wið kvavt
kwack (n) - kwackä kladd, klet
kwaiga (f) - kwaiga - kwaigur - kwaigur kviga
kwaila (f) - kwaila - kwailur - kwailur kotte (gran- el. tall-)
kwe:r kvar
kweld (m) - kweldn - kweldä - -ä, i kwess kväll, i går kväll
kwi:ð (m) - kvi:ðn - kwi:ðä - kwi:ðä mage
kwå:ða (f) - kwå:ða - kwå:ður - -ur kåda, tuggummi
kwå:vin, siö-sku kwåvin kvävas, nästan kvävas
kwålla - kwålläd - kwålla bolma, vb källa fram, tala sluddrigt
kwänn (f) - kwänni - kwännä - kwännä kvarn
kå:v (m) - kå:vin - kå:vä - kå:vä kalv
kå:vlegg (n) - -leggä - -leggur - -ur veck på strumpor
kå:vstava (f) - -stava - -stavur - -ur träkärl (matho för kalv)
kåit å:v - kåitäd å:v - kåitt å:v smita, springa bort, ge sig av
kåita - kåitäd - kåita el. kåitt springa
kä:sa - kä:säd - kä:sa andas häftigt
kämba (f) - kämba - kämbur - kämbur "kammat" hö, färdigt att hässjas

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka