Våmhuska - Bokstaven J

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka

je:ga - je:gdä - je:kt äga
je:kum noggrann
je:l hel
je:loldn hel, välbevarad
je:m (n) - je:mä - je:m - je:mi hem
jembär si - jembräd si - jembra si jämra sig
jemmin jämn
jemsklin hemtrevlig
je:myvy hemmåt
jenn (n) - jennä - jenn - jenni järn
jenndiöra endera
jenwistiöl (m) - -tiöln - -tiölä - tiölä envis person
jenwistjåk (m) - -tsjåtsin - -ä - -ä envis person
jenätn enveten, efterhängsen
jessn en gång
jessn ti:l en gång till
jessn at en gång till
jesumin ensam
jullta - julltäd - jullta gå ojämnt, halta
jågd (f) - jågdi - jågdä - jågdä helg
jå:gel (m) - jå:geln - jå:glä - jå:glä fånig man
jå:gla (f) - jå:gla - jå:glur - jå:glur fånig kvinna
jå:glun fånig, löjlig
jå:p (f) - jå:pi hjälp
jå:pa - jå:päd - jå:pa hjälpa
jäld (m) - jäldn - jäldä - jäldä eld
jälda - jäldäd - jälda elda
jälåk arg
järg (m) - järdsin ärg
jätå - å:t - jäti äta
jö:l (f) - jö:li - jö:lä - jö:lä jul
jö:l (n) - jö:lä - jö:l - jö:li hjul
jö:rd (f) - jö:rdi - jö:rdä - jö:rdä jord
jörun berusad, yr
jössa - jössäd - jössa beskärma sig
jö:t hit
jöttä hit, hitåt
jöttä fram hittils
jö:täst närmast
jö:tsa (f) - jö:tsa - jö:tsur - jö:tsur eka
je:s hes
jär här
jögär jöger

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka