Våmhuska - Bokstaven E

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka

e: det
e:ra (f) - e:ra - e:rur - e:rur räffsa, kratta
e:rd (f) - e:rdi - e:rdä - e:rdä axel, skuldra
e:rdskaið (f) - -skaiði - -skaiðä - -ä skulderblad
e:rpinn (m) - e:rpinn - e:rpinnä - e:rpinnä pinne till räfsa
e:va - e:väd - e:vt lämna, ställa ifrån sig
det (betonat eller framför vokal)
eða det där
effsing (m) - effsindsin rest i slutet av väv
effsning (f) - effnindsi - effningä - -ä dröjsmål
effta - efftäd - effta, ä efftäs´nt å: fördröja, det är ingen idé (tid) att
egg (n) - eddsä - egg - eddsi ägg
Eli Elin
ell åv - elld åv - ellt åv hälla av
ella - elläd - ellt hälla
elld eller
elldä hellre
ellåv 11 (elva)
erba - erbäd - erba, få dra erbeln ärva, få ärva
erba (f) - erba - erbur - erbur garnhärva
erbär (n) - erbrä - erbär - erbri härbre
erm (m) - ermin - ermä - ermä ärm
ermas - ermdäs - ermas härmas
errbil (m) - errbiln - errbilä - errbilä härvall (anv. före varpning)
érå (m) - érn - érir - érir hare
essa - essäd - essa hässja hö
essa (f) - essa - essur - essur höhässja
est (m) - estn - estä - estä häst
estsä (n) - estsä - estsä - estsi träask
etta (f) - etta - ettur - ettur mössa
että efter
ettäso eftersom
ev a: - ecd a: - evt a: ge, stänga, knäppa ihop
ev ati: lägga i, sjösätta
ev att stänga, lägga tillbaka
ev attra lägga bredvid
ev et weggs starta, sätta igång
ev että lämna kvar
ev fe: placera framför
ev frå si lägga ifrån sig
ev i-weg "kasta" iväg
ev in ställa in
ev in-a: lägga intill
ev undå ställa undan
ev undä ställa under
ev yr tömma
ev yvy täcka över
ev åv lämna
Evall Evald

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka