Våmhuska - Bokstaven D

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka

da:, da:r där
da:m (m) - da:min - da:mä - da:mä damm, fördämmning
dafiri(a) dessförinnan
dáfrå därifrån
daik (n) - daitsä - daik - daik dike
daindsa - daingdä - daingt aga, dänga
dait dit
daittä dit, ditåt
daja (f) - daja - dajur - dajur vallkulla
damb (n) - dambä, ä dimb damm, stoft, det dammar
di:sa - di:säd - di:sa amma
di:sä (m) - di:sn - di:sä - di:sä kvinnobröst
dieg (m) - diein - diegä - diegä deg
dingla (f) - dingla - dinglur - dinglur gunga (för små barn) som hänger i taket.
diö:p djup
diö:p (n) - diö:pä djup - djupet
diör (n) - diörä - diör - diöri djur
diörg (m) - diördsin - diörgä - diörgä spindel
d3y:la (f) - d3y:la - -lur - -lur lega, grop
d3yllta ( f) - d3yllta - -tur - -tur sugga
d3ä:va - ga:v - d3ivi ge
d3ärun arbetsam
d3ärut arbetsamt
d3ärå - gard - gart göra
d3ärå (n) arbete, göråmål
d3äv att - gav at d3ivi att återlämna, ge tillbaka
d3ö:la - d3ö:läd - d3ö:la ha någon i knät
do:ð död
do:ðduos (n) - doðduosä skräphö
do:vlin sorgesam
dov döv
dra - druo - draið dra
dra wið si onödig införskaffning
dra wuoni bry sig, ha mage att
dra å:v minska, ge sig iväg
draiva - driev - drivi driva, avverka skog
draungin - draungnäd - draungna töja sig, vara på väg att surna
drett si - dreckt si - draingt si dränka sig
drettsa - drecktä - dreckt dränka
dri:t (n) - dri:tä smuts, avföring
dricka - drock - druttsi dricka
dricka (f) - dricka - drickur - drickur dricksflaska
drigel - drigläd - drigla dregla
drigel (n) - driglä saliv
driliöða (f) - -liöða - -liöðdur - -ur komocka
driliöðun löjlig, fånig
driläv (m) - -lävin - -lävä - -lävä löjlig man
driläva (f) - läva - -lävur - -lävur löjlig kvinna
drisiök diarré
driskata (f) - -skata - -skatur - -skatur björktrast
dritun smutsig
driög högfärdig, dryg
driöpa - drop - drupi drypa
dru:p (m) - drupin - drupir - drupir droppe
druttsin berusad, drucken
druttsinkall (m) - -kallin - kallä - -ä berusad man
drypsäker helt säker
dsie:na - dsie:näd - dsie:na gena
dsie:t (f) - dsie:ti - dsie:tä - -ä get
dsie:tas retas
dsie:tun retsam
dsienna gärna
dsieting (m) - -idnsin - -ingä - -ingä geting
dsift (f) - dsiftä gift
dsift si - dsiftäd si - dsifta si gifta sig
dsikt (f) - dsikti gikt
dsissn - dsissnäd - dsissna gistna
dsisun ruggig, frusen
dullta - dulltäd - dullta hoppa, skaka
dumba (f) - dumba - dumbur - dumbur dimma
dumbut dimmigt
dunå - dunäd - dunå dundra, väsnas
duon att - duond att - duona att ställa tillbaka
duon åv - duond åv - duona åv städa, städa undan
duon, duonaker slarvigt folk (ibl. om barn)
duona - duonäd - douna städa, laga
dy:ra (f) - dy:ra - dy:rur - dy:rur skidspår
dy:vel - dy:vläd - dy:vla gräla, muttra
dymbel - dymbläd - dymbla slå i pinnar
dymbel (m) - dymbeln - dymblä - dymblä pinne som håller samman stockar
dymbelnåvår (m) - -nåvårn - -nåvårä - -ä dymblingsborr
dyndsa - dyngdä - dynkt gödsla
dyndsa (f) - dyndsa - dyndsur - dyndsur gödsel, avträde, skithus
dypyl (m) - dypyln - dypylä - dypylä dypöl, vattenhål
dyttsa (f) . dyttsä dy
dyttsun blöt, dyblöt
dä:l, ä wa dä:lt nostalgisk, det var trivsamt
dä:vun fuktig
däa -duo - daið
dänn - dett - dainä din - ditt - dina
dörä (n) - dörä - dörä - döri dörr

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka