Våmhuska - Bokstaven A

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka

a till
a ? va(d)
a: - add - aft ha - hade - haft
a:gär (m) - a:gärn havre
a:l hal
a:lnacka (f) - -nacka - -nackur - -nackur almanacka
a:rd (f) - a:rdi - a:rdur - a:rdur anordning för att fästa skaklarna vid seldonet
ábugi (m) - ábugin - ábugir - ábugir armbåge - -en - -ar - -arna
ábuor (m) - ábuorn - ábuorä - ábuorä abborre
ackspitt (m) - -spittn - -spittä - -spittä hackspett
Aða Ada
Aðoll Adolf
áfekt (m) - áfektn - áfektä - áfektä yvig åtbörd
afftiek (n) - -tietsä - -tiek - -tietsi apotek
aidas, ex. ig aids int idas, ex. jag ids inte
aikwo (m) - aikwonn - aikwonä - aikwonä ekorre
aingsel (n) - aingslä - aingslä - aingsli hängsle
aip, ex: foll i aip häpnad, ex. häpna
ais (m) - aisn - aisä - aisä is
áka (f) - áka - ákur - ákur haka
ákning (f) - áknindsi - ákningä - ákningä körning, transport, åtgärd
ákuduon (n) - -duonä - -duon - -duoni åkdon, fordon
ákukall (m) - -kalln - -kallä - -kallä förare, kusk
Alfreð Alfred
alftn hälften
áli (m) - álin - álir - álir potatisgrodd
alliet (n) - allietä - alliet - allieti kind
allkutt halt
alv halv
ambo (f) - amba - ambur - ambur hambo
ánaslag ! ingalunda ! absolut inte !
andelin frälst, religös
armlit harmligt
Arvið Arvid
As Hans
ask-grav (f) - -gravi - -grävä - -grävä öppen spis
assint ingenting
asslut krångligt tidsödande
assuol (n) - assuolä - assuol - assuoli ända bak
Astrið Astrid
ata: intill, bredvid
ati: i, uti
ati: ex. -ev ati:, fårå ati: - fuo ati: - feri ati: i, uti, ute i ex. -lägga i, sjösätta, -beröra, pyssla med
atmillå in, emellan
att igen, åter
att-o-fram kort stund, ögonblick
áttra intill, bredvid
attra:(ð) dessutom, till, bredvid
attsä (n) pölsa
attumin bakom
attyvy bakåt
áttå bakom
attå förr
atývy, autyvy hemåt (t.ex. från fäboden)
atå: ute på (t.ex. sjön)
aungruoð (n) - -gruoðä - -gruoð - -gruoði hö som växer efter slåttern
aungär ängslig, bekymrad
aurweðär (n) - -wedrä - -weðär - -wedri yrväder
aus (n) - ausä - aus - ausi hus
aut ut
autbyssä folk från annan by
autfern uttröttad
autlivåð utlevad
autå utan
avesbuok (f) - -buotsi - -buokä - -buokä ABC-bok
avländäs vid sidan av
avuglå:t (m) - lå:tn - -låtä - -låtä hambo i tretakt (bakvänd h.)
avun avundsam, bakvänd
avunsknaul (m) - -knauln - -knaulä - -ä avundsam person
avunstiö:l (m) - -tiö:ln - -tiö:lä - -ä avundsam person
avunstsjå:k (m) - -tsin - -tsjå:kä - -ä avundsam person

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka